Ostukorv
Ostukorv on tühi
 
EHETE VEEBIPOOD
 

Kasutustingimused

 

Suveniir OÜ (reg.kood 10106863, asukoht Ringi 5, Pärnu 80011)

üldised tellimistingimused kehtivad Suveniir OÜ interneti kodulehel www.suveniir.eu asuva toodete (edaspidi nimetatud Tooted) tellimiskeskkonna vahendusel (edaspidi nimetatud E-pood) Toodete tellimisel tekkivate õigussuhete kohta.

Lisaks käesolevatele üldistele tellimistingimustele reguleerivad Tellija ja Suveniir OÜ vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, E-poe Toodete hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

1.Toodete tellimistingimused:

1.1 Toodete tellimiseks ei pea Tellija registreerima end Suveniir OÜ internetikeskkonna (edaspidi nimetatud Internetikeskkond) kasutajaks;

1.2. Tellija valib soovitud Toote(d), määrab iga Toote koguse, Toodete eest tasumise ning kohaletoimetamise viisi ning kinnitab tellimuse;

1.3. Tellitud Toodete hinnale lisandub Toodete kohaletoimetamise tasu vastavalt Tellija poolt valitud kohaletoimetamise viisile;

1.4. Tellija poolt kinnitatud tellimuse eest on Suveniir OÜ-le võimalik tasuda internetipangas;

1.5. Tellimus jõustub peale tellitud Toodete eest tasutud summa laekumist Suveniir OÜ pangakontole. Tellimuse jõustumisest teavitab Suveniir OÜ Tellijat E-posti vahendusel;

1.6. Tellitud Tooted toimetab Suveniir OÜ Tellijale vastavalt Tellija poolt tellimuse esitamisel valitud viisile: 1.6.1. SmartPOSTi pakiautomaadi vahendusel;

1.7. SmartPOSTi kuller toob Toote Tellija poolt valitud pakiautomaati Eesti piires ülejärgmisel tööpäeval juhul, kui tellimus on vormistatud tööpäeval enne 15:00. Kärdla Smartposti automaati jõuavad tellimused alates kolmandast tööpäevast.  Tellimuse saabudes pakiautomaati, saadetakse Tellija mobiilile ja e-posti aadressile sõnum, mis sisaldab pakiautomaadi asukohta, lahtiolekuaegasid ja personaalset uksekoodi. Koodi sisestamisel pakiautomaadi puutetundlikule ekraanile, vajadusel tellimuse eest kaardiga makstes, avaneb pakiautomaadi uks ning Tellija saab paki kätte. Saadetisi hoiustatakse tasuta SmartPOSTi pakiautomaadis 7 kalendripäeva, alates sõnumi saabumisest Tellija mobiilile ja e-posti aadressile. Väljastamata pakkide kohta saadetakse Tellijatele täiendavalt 2 meeldetuletussõnumit.

2.Registreerumise kord:

2.1. Suveniir OÜ kliendiks saamiseks, peab Tellija registreerima ennast Internetikeskkonna kasutajaks aadressil www.suveniir.eu;

2.2. Registreerumiseks on vajalik täita kõik ankeedis toodud lahtrid;

2.3. Peale registreerumist saab Tellija enda poolt määratud kasutajatunnustega siseneda Suveniir OÜ Internetikeskkonda ning esitada Toodete tellimusi;

3. Tellija õigused:

3.1. Tellijal on õigus tellida Tooteid E-poes Suveniir OÜ poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel;

3.2. Tellijale saadetav Toode peab olema korrektne ja komplektne ning vastama Suveniir Oü poolt fikseeritud tingimustele;

3.3. Tellijal on õigus esitada Toote tellimust ja Toodet ennast puudutavaid pretensioone Suveniir OÜ aadressil Ringi 5, Pärnu või e-posti aadressi info@suveniir.eu 30 kalendripäeva jooksul Toote kätte saamisest arvates;

3.4. Tellijal on õigus Toodete tellimusest taganeda alates tellimuse tegemisest kuni Toodete kätte saamisele järgneva 14 kalendripäeva jooksul. Tellimuse tühistamiseks peab Tellija Suveniir OÜ-le esitama kirjalikult või e-posti teel avalduse. Tellimuse tühistamiseks esitatavas kirjalikus avalduses peab Tellija näitama ära pangakonto numbri ja pangakonto valdaja nime, kuhu kanda tagastatav raha. Sularaha tagasimakseid Suveniir OÜ ei teosta. Juhul kui Tellija taganeb tellimusest, siis kohustub Tellija tagastama kasutamata ning kahjustamata Tooted viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest arvates. Suveniir OÜ tagastab Tellijale tagastatud Toodete eest tasutud summa (v.a Toote saatmise kulud) hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul taganemisteate ja Toodete saamisest arvates;

3.5. Juhul, kui Tellija poolt tagastatud Toode on kasutatud, siis on Suveniir OÜ-l õigus nõuda kahju hüvitamist summas kuni Toote müügihinnani sõltuvalt Toote väärtuse langusest. Nimetatud summa arvatakse maha Tellijale tagastatavast summast.

4. Tellija kohustused:

4.1. Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, täpne aadress (tänav, maja nr., krt. nr., postiindeks, linna/asula/ või küla/maakond), kontakttelefon ning e-posti aadress;

4.2. Juhul, kui Tellija ja Toote saaja on erinevad, peab Tellija esitama punktis 4.1. fikseeritud andmed ka saaja kohta;

4.3. Juhul, kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mitte-täielikud ning ei vasta punktis 4.1. fikseeritule, ei garanteeri Suveniir OÜ Toote tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab Suveniir OÜ Tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid;

4.4. Tellimuse vormistamisel kinnitab Tellija, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

5. Suveniir OÜ õigused:

5.1. Juhul, kui Tellija ei täida käesolevate üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri Suveniir OÜ tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast Toote saatmist;

5.2. Juhul, kui Tellija ei täida maksekohustust korrektselt on Suveniir OÜ-l õigus avaldada Tellija andmed maksehäirete registris.

6. Suveniir OÜ kohustused:

6.1. Suveniir OÜ kohustub Tellijani toimetama korrektse ja komplektse Toote;

6.2. Suveniir OÜ kohustub välja vahetama Toodete praakeksemplarid. Suveniir OÜ vastutab üksnes tootmisvigade jmt puuduste eest, mis olid olemas Toote üleandmisel Tellijale. Suveniir OÜ ei vastuta: 6.2.1. Kliendi süül toote halvenemise või kahjustumise eest; 6.2.2. Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel; 6.2.3. Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavakasutamise korral. 

Küsimuste tekkimisel helistage telefonil +372 4440181 või kirjutage e-posti aadressil:    info@suveniir.eu.

Suveniir OÜ